วิธีการปฏิบัติ ตัวเมื่อคุณต้องใช้สัญญาณมือบนถนน

ผู้ให้สัญญาณมือ หรือ ผู้นำขบวนในการปั่นนั้นถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญสำหรับการออกทริปปั่น จักรยาน กับหมู่เพื่อนเพราะผู้นำขบวนจะเป็นเสมือนคนช่วยที่จะพาขบวนไปถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการบอกสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าให้กับผู้ปั่นร่วมทริปด้วย ดังนั้นผู้นำขบวนจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากที่ไม่ควรที่จะผิดพลาด เมื่อคุณเป็นผู้นำขบวนควรที่จะปฏิบัติดังต่อไปนี้

 

1. ระมัดระวังอันตรายข้างหน้า  

สิ่งสำคัญที่สุดของผู้นำขบวนคือ คุณต้องระมัดระวัง สิ่งที่อยู่ข้างหน้าไว้เสมอไม่ว่าจะเป็นสิ่งกีดขวางถนน รถสวน ทางโค้งอันตราย ทางลงเขา สิ่งเหล่านี้เราควรระมัดระวังไว้อยู่เสมอตลอดเวลา เพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการส่งสัญญาณมือไปยังผู้ตามได้ทันท่วงที

 

2.หาทางวิ่งที่ดีที่สุด

 

เมื่อคุณเป็นผู้นำขบวนในการปั่น สิ่งที่คุณต้องปฏิบัติคือการหาทางวิ่งที่ดีที่สุด เพื่อระมัดระวังอุบัติเหตุของผู้ตามขบวนมาเช่น หากข้างหน้ามีหลุม คุณควรที่จะทำการชี้ให้ผู้ตามเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งทำการหลบหลุมด้วยเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ตามได้ ขี่ จักรยาน ตามเส้นทางของคุณเพื่อที่จะหลบหลุมได้ทั้งหมดเป็นต้น ดังนั้น ผู้นำขบวนควรหาเส้นทางที่เรียบที่สุด และปั่นง่ายที่สุด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากผิวถนน 

3.ต้องชัดเจน 

 

เมื่อคุณเป็นผู้นำขบวนในการปั่นนั้น คุณต้องให้สัญญาณมือที่ชัดเจน รวมถึงการใช้เสียงต่าง ๆ เพื่อให้คนที่ตามขบวนมาได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าและควรที่จะทำอย่างไร เพราะถ้าหาก คุณไม่สามารถทำสัญญาณมือหรือกระทำการใดใดที่แจ้งให้ผู้ตามได้ทราบได้อย่างชัดเจน ก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้

 

4.ให้ทางเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน

 

เมื่อเส้นทางข้างหน้า มีทางแยก และขบวนเราต้องการ เลี้ยงและหรือมีอุบัติเหตุข้างหน้าต้องการที่จะเปลี่ยนเล่น ผู้นำขบวนต้อง แจ้งให้กับ ผู้ตามได้ทราบ ด้วยการโบกมือไปในทางที่คุณจะให้ไป เพื่อให้ผู้ตามขบวน ได้ทำการเปลี่ยนเลนและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ 

 


Leave a Comment

Maximum image file size is 1MB.


Comments

textsms

ยังไม่มีความคิดเห็น